Over

Choir Agency NL is een activiteit van Hilbrand Adema (bedrijfsnaam AdemaMusica). Hij is een ervaren professional op koorgebied met een veelzijdig pakket aan kennis en vaardigheden. Hij beschikt over een intensief netwerk, zowel landelijk als internationaal, en is daarom de aangewezen persoon om de koorevenementen van Interkultur in de Nederlandse koorwereld onder de aandacht te brengen en Nederlandse koren te stimuleren om mee te doen. Hilbrand vindt dat de Nederlandse koorwereld haar prachtige stem nog veel te weinig laat horen in het buitenland!
www.ademamusica.nl

Kort CV
2015 – heden: eigenaar van www.podiumplein.nl, e-ticketing en PR
2013 – heden: fulltime zelfstandige
2006 – heden: parttime zelfstandige, actief als fundraiser, projectleider, festivalleider artistiek en zakelijk, PR en communicatie, journalistiek
1992 – 2013: stafmedewerker bij SNK | Unisono | Kunstfactor (landelijke instituten op het gebied van de koorzang / amateurmuziek / amateurkunst
1992 – 2006: consulent amateurmuziek Noord-Holland
1986 – 1992: ambtelijk secretaris Maatschappij tot bevordering der Toonkunst (MBT)
1985: doctoraal muziekwetenschap (UvA)
1982 – 1986: actief als optredend musicus (middeleeuwse en volksmuziek)
1978 – 1985: diverse assistentschappen (middeleeuwse) muziekwetenschap (UvA)
1974: studie muziekwetenschap (Uva)
1968 – 1974: VWO (Amsterdam)

*1955, Amsterdam

Publicaties
Het Biologisch-muzisch ritme (met Jos. Smits van Waesberghe, 1983)
De Bekoring. Facetten van de Koorzang in Nederland. (SNK, 1994)
Muziekwijzer. Handboek voor muziekverenigingen. (met Hans Noyens, 2007, 2de editie

Daarnaast een groot aantal artikelen en besprekingen in Toonkunst-Nieuws, Dechorum, ZINGMagazine, Vocaal, Mens en melodie.

Naar boven >
Home >